Webhotell

Webhotell relaterte spørsmål

Reverse DNS-Record
Spørsmål Kan jeg sette reverse DNS record for IP adresser på min virtuelle server? Svar Ja, men dette må settes manuelt av support f...
Mon, 12 Sep, 2016 at 12:27 AM
Kryptert forbindelse SSL og cPanel
Er forbindelsen til cPanel kryptert (såkalt SSL)? JA! Samtlige Serverhus tjenester benytter ett SSL sertifikat for å bekrefte vår identitet. Dog er det...
Mon, 19 Dec, 2016 at 8:08 PM