Hei,


Det er flere måter du kan få tilgang til din Windows VPS. Til å begynne med kan du benytte enten VNC eller RDP (Remote Desktop/Eksternt Skrivebord). Når du har etablert serveren bør du vurdere å benytte tjenester som for eksempel Teamviewer da dette regnes som langt sikrere. Du bør også snarest mulig endre navnet på "Administrator" kontoen til noe annet (kontakt oss om du er usikker), samt endre hvor mange ganger man får lov til å forsøke logge seg inn. En ubeskyttet maskin tilkoblet nettet har svært ofte godt over 5000 forsøk på innlogging per døgn, selv om du ikke har logget inn selv en gang.


Slik gjør du:

1: Trykk start og skriv: Tilkobling til eksternt skrivebord

2: Start programmet

3: I adressefeltet skriver du enten inn IP adressen du ble tildelt, eller: vpsdemo2.serverhus.no

4: Klikk "Koble til"

5: Skriv inn oppgitt brukernavn og passord


Du vil bli spurt om å godta et sikkerhetssertifikat/kryptering. Godta dette.


Du skal da komme inn på en Windows 2012 versjon med tilhørende programvare etc.