Spørsmål

Har dere noen generelle tips til sikkerhet på PC/Mac?

 


Svar

Informasjon om sikkerhet mot Adware/Spyware og andre farer
Har du følelsen av at datamaskinen din har blitt tregere enn den var da den var ny? Opplever du til stadighet uforklarlige systemkrasj og at enkelte programmer virker ustabile eller ikke lenger virker slik som de gjorde tidligere? 

Da er det mulig at maskinen din har fått installert såkalt spionprogramvare eller spyware som det kalles på nynorsk. I løpet av de siste årene har dette fått et omfang som minner om en større sikkerhetstrussel. Ennå er det i første rekke Windows-systemer som er hjemsøkt, men også andre plattformer har potensial til å kunne bli vertskap for slike parasitter. 

Spyware er en fellesbetegnelse for teknologi som innhenter informasjon om en person eller organisasjon sine surfevaner, og som deretter sender dette tilbake til slemminger som har interesse av å vite slikt. Denne aktiviteten foregår som regel uten at brukeren av maskinen har kjennskap til det, og formålet er som regel å kartlegge brukerens interesser og vaner, for deretter å kunne produsere og sende tilbake tilpasset reklame om dette og hint. 

I den senere tid har man dessverre også avdekket at denne typen programvare kan drive med mer ondsinnet spaning, som for eksempel snoking i brukerens private filer, kontonummer, kredittkortinformasjon og nettbank for å nevne noen muligheter. 

Spionprogramvare er typisk programvare som kan følge med på kjøpet når du laster ned gratis programvare fra nettet. En del populære gratis fildelingsprogrammer er blant annet kjent for å inneholde spionprogramvare. 

Hva kan man så gjøre for å unngå dette problemet? 

Det beste er selvsagt å hindre at denne typen programvare blir installert i utgangspunktet. Ved å være litt kritisk ved installasjon av ny programvare, og spesielt ved installasjon av gratis programvare, så kommer man et godt stykke på vei. Mange programmer som innholder spyware forteller faktisk om dette i de vilkårene du vanligvis må akseptere før det hele lar seg installere. Men det er jo ikke alltid at man tar seg tid til å lese det med liten skrift. 

Hvis først uhellet er ute, så finnes det heldigvis hjelp å få. Leverandørene av antivirusprogramvare har vært bemerkelsesverdig passive på dette området, men ironisk nok har et par gratisprogrammer :) gjort seg bemerket. Disse er:

 

Ad-aware - http://www.lavasoft.de/


Programmene ligner mye på de antivirussystemene de fleste av oss har installert. Maskinen gjennomsøkes for kjente mønstre, eventuelle funn blir varslet og brukeren får anledning til å rydde opp. 

Mønsterfilene kan og bør oppdateres jevnlig for å fange opp nye problemer. Spybot Search && destroy gir deg også muligheten til å vaksinere systemet mot nye forekomster av lure programsnutter som står klar for å tappe maskinen din for informasjon. Det finnes sikkert etter hvert også andre programsystemer som gjør tilsvarende jobb, og det er rimelig å forlange at antivirusselskapene etter hvert også tar tak i dette.

 

Spybot Search && destroy - http://www.safer-networking.org/en/home/